Dịch vụ khai thuế hải quan: Như đã biết, hải quan, thuế là nhiệm vụ đối với người mua nhập khẩu hàng hoá từ nước ngoài. Mỗi quốc gia khác nhau có những chính sách khác nhau liên quan nhau. Nhưng không có cách nào để chúng ta biết hết tất cả quy tắc, quy định, hải quan, truyền thống, tập quán, sơ hở, đề án, hệ thống, giấy tờ, mã số, pháp luật, quyết định của các quốc gia trên thế giới. Vì thế, cần dịch vụ khai thuê hải quan của chúng tôi nếu bạn có yêu cầu đặc biệt và tôi sẽ làm điều đó giúp bạn.

Hải quan và thuế nhập khẩu

Các văn bản hải quan có giá trị trên hóa đơn là thuế nhập khẩu, phí hải quan từ các bạn khách hàng, trị giá hải quan phụ thuộc vào chính sách thuế quan của nước bạn. Chúng ta thường khai báo trị giá hải quan với kinh nghiệm của tôi, trừ khi bạn muốn khai báo với yêu cầu riêng. Nếu bạn tự làm, bạn sẽ phải tìm hiểu thông tin về tình hình thuế nhập khẩu ở nước bạn, và bạn tin rằng có nhiều cách để bạn có thể giảm thiểu các khoản thuế bạn phải trả tiền (hoặc loại bỏ thuế hoàn toàn), tôi được các cách hay hơn để thực hiện theo hướng dẫn của bạn về ghi nhãn, bao bì, tờ khai, hóa đơn, vv… Chỉ cần cho chúng tôi biết những gì bạn cần và chúng tôi sẽ cho bạn biết những gì chúng ta có thể làm gì để giúp đỡ bạn

Nếu các hàng hóa bị giam giữ bởi hải quan, ai sẽ là người chịu trách nhiệm hải quan

Tôi sẽ tư vấn để giúp bạn với thủ tục hải quan, tôi đảm bảo sẽ trợ bạn tích cực nếu bạn cần.

Tôi phải kê khai hóa đơn với bao nhiêu tiền?

Tôi sẽ gửi hóa đơn qua bưu kiện đến bạn, thường là giá trị sẽ tùy thuộc vào giá trị hàng hóa của bạn, trong đó sẽ không gây ra bất kỳ vấn đề trong thủ tục hải quan.

Nếu hàng hóa có giá trị lớn, và thủ tục hải quan ở các nước bạn là rất nghiêm ngặt, xin vui lòng cho tôi biết những gì bạn muốn để mô tả về tên hàng, và làm thế nào chúng ta khai báo giá trị, nếu bạn là người Brazil, xin vui lòng cho chúng tôi biết số CPF.

Làm thế nào để có được sản phẩm của bạn một cách an toàn nếu hải quan quốc gia của bạn là rất nghiêm ngặt?

Luật hải quan Pháp là nghiêm ngặt hơn so với các quốc gia nào khác. Nếu bạn là khách hàng Pháp, xin vui lòng tư vấn giúp tôi làm thế nào để làm để tránh chậm trễ giải phóng mặt bằng. Chúng tôi có thể gửi sản phẩm của bạn bằng cách YANWEN vận chuyển, do đó bạn không cần phải nộp thuế nếu trọng lượng sản phẩm của bạn là ít hơn 4kg. Nếu có nhiều hơn 4kg, chúng tôi có thể gửi nó cho bạn bằng EMS. Nếu bạn muốn vận chuyển nhanh hơn, bạn có thể chọn TNT hay UPS.