Từ 1-1-2016, nhiều chính sách pháp luật liên quan đến lĩnh vực Hải quan quan trọng như xử lý hàng hóa không chuyển phát được cho người nhận; Kê khai, bảo lãnh tiền thuế với hàng hóa xuất NK, quá cảnh sẽ chính thức có hiệu lực.

Hải quan Vĩnh Phúc
Công chức Hải quan Vĩnh Phúc hướng dẫn DN mở tờ khai. Ảnh: H.Nụ.
Xử lý hàng hóa không chuyển phát được cho người nhận

Ngày 24-11-2015, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 191/2015/TT-BTC quy định thủ tục hải quan đối với hàng hóa XK, NK, quá cảnh gửi qua dịch vụ chuyen phat nhanh quốc tế, yêu cầu DN chuyển phát nhanh phải chủ động phối hợp với cơ quan Hải quan xử lý hàng hóa không phát được cho người nhận. Trường hợp hàng hóa đã thông quan, đã nộp thuế XK hoặc thuế NK nhưng không chuyển phát được cho người nhận theo địa chỉ trên vận đơn, DN nộp hồ sơ và thực hiện hoàn thuế theo quy định của pháp luật.Đồng thời, phải đảm bảo xe chuyên dụng, bao bì chuyên dụng đáp ứng điều kiện niêm phong hải quan; kết nối hệ thống quản lý mã vạch hàng hóa với bộ phận giám sát hải quan để quản lý, giám sát đối với hàng hóa đưa ra, đưa vào khu vực giám sát; đăng ký trước với cơ quan hải quan về thời gian làm thủ tục hải quan trong trường hợp thực hiện ngoài giờ làm việc hành chính.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

Kê khai, bảo lãnh tiền thuế với hàng hóa xuất NK, quá cảnh

Chuyển phát nhanh - Tháng 11-2015, Bộ Tài chính cũng đã ban hành Thông tư số 184/2015/TT-BTC quy định thủ tục về kê khai, bảo lãnh tiền thuế, thu nộp tiền thuế, tiền chập nộp, tiền phạt, tiền phí, lệ phí, các khoản thu khác đối với hàng hóa xuất, NK, quá cảnh và phương tiện xuất, nhập cảnh, quá cảnh.

Theo đó, người nộp thuế có thể nộp tiền thuế, tiền phí, bảo lãnh tiền thuế bằng phương thức điện tử; nộp tiền thuế qua ngân hàng có hoặc chưa có phối hợp thu; nộp thuế trực tiếp tại Kho bạc Nhà nước hay nộp tại cơ quan Hải quan.

Thông tư quy định trình tự thu nộp phí, lệ phí của cơ quan quản lý; xử lý thông tin khi hệ thống của cơ quan Hải quan, Kho bạc Nhà nuớc, ngân hàng phối hợp thu gặp sự cố; đối chiếu số liệu và xử lý sai sót trong đối chiếu giữa cơ quan hải quan với ngân hàng, Kho bạc Nhà nước; rà soát, điều chỉnh thông tin hạch toán thu nộp tiền thuế, xử lý sai sót và bảo lãnh tiền thuế điện tử trong đối chiếu giữa các bên liên quan.

Thông tư 184/2015/TT-BTC có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-1-2016.

View more random threads: