Với AR, người sử dụng có thể tiếp tục tương tác với thế giới thực trong lúc vẫn đang tương tác với các đối tượng ảo xung quanh họ. Với thực tế ảo , người sử dụng được tách biệt từ thế giới thực lúc đang đắm mình trong một thế giới hoàn toàn ảo.Với AR, người tiêu dùng có thể tiếp tục tương tác với thế giới thực trong lúc vẫn đang tương tác với các đối tượng ảo

AR (Augmented Reality, kính tăng cường thực tế ảo ) là sự pha trộn của công nghệ thực tế ảo và thực tế đời sống. Qua đấy , các nhà tăng trưởng có thể tạo ra hình ảnh trong các hệ điều hành ảo và có thể kết hợp với nội dung trong thế giới thực.

Với AR, người dùng có thể tương tác với nội dung ảo trong thế giới thực và con người có thể phân biệt rõ thực ảo.

VR (Virtual Reality, kính thực tế ảo ) giúp con người có thể tương tác trong một khoảng trống 3 chiều. Thế giới ảo này được thiết kế theo một cách mà người dùng sẽ cảm thấy khó khăn trong việc phân biệt từ những gì có trong thế giới thực và những gì chỉ là ảo ảnh.

VR được nhấn mạnh vào các yếu tố giải trí với trải nghiệm âm thanh, hình ảnh sống động, trung thực trong các trò chơi video và mạng xã hội, như Second Life hoặc thậm chí PlayStation Home; AR thì được phần mềm nhiều trong trưng bày sản phẩm, quảng cáo hàng, thực hành thí nghiệm trong y học và các hoạt động giáo dục khác.