Tôn chỉ và hành động của Công ty HDI khi thiết kế Chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương. Công ty cổ phần đầu tư thi công tạo ra nhà số 7 Hà Nội (HDI- tức Handico 7) thuộc Tổng công ty Đầu tư tạo ra nhà Hà Nội.Công ty là doanh nghiệp xây dựng hạng một trong phạm vi cả nước và Quốc tế. Trải qua hơn 20 năm xây đắp và trưởng thành, công ty đã nhập cuộc thực hiện nhiều dự án trọng điểm của Hà Nội, góp phần xây dựng Thủ đô và đất nước.Tôn chỉ xây chung cư The Golden Palm:

- sản xuất bền vững- hướng đến tập thể - hiệu quả cao nhất là định hướng phát hành xuyên suốt của Công ty.

Hành động:

- quan tâm xây đắp thương hiệu của Doanh nghiệp với 3 hàm lượng : hàm lượng Trí tuệ, hàm lượng Văn hoá. Trong đó hàm lượng Văn hoá là cần thiết bởi vì Văn hoá là nền tảng, là gốc, là lõi để phát triển Văn hoá doanh nghiệp.

- Không bởi tiện nghi của Doanh nghiệp nhưng mà bỏ lỡ tiện ích của Nhà nước, tiện ích của xã hội.

Xem thêm thông tin dự án: Chung cư gamuda ,
- Thường xuyên nghiên cứu, phân tích, đánh giá và cập nhật, tổng hợp các nhu cầu, mong muốn, nguyện vọng của khách hàng một cách sâu sắc và toàn diện (dưới các góc nhìn : kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội, phong thuỷ, nghệ thuật…); luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu là khẩu hiệu của Công ty .

- Nghiên cứu, thi công và đầu tư thiết kế hệ thống thành quả, tiện dụng với chất lượng tốt nhất, phục vụ tối đa nhu cầu của Thị trường và mang lại sự hài lòng cho khách hàng;

- “Lấy khách hàng làm trọng tâm” để kiến tạo văn hóa kinh doanh. Dựa trên phương châm mọi hoạt động của Công ty và nhân viên đều hướng đến mục tiêu cao nhất là thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, luôn đặt mình vào vị trí của khách hàng để đánh giá và chú ý mọi vấn đề.

- thiết kế hệ thống phương pháp giao tiếp, ứng xử đối với khách hàng và đối tác dành cho cả bộ máy của Công ty, từ cán bộ chỉ huy cho đến nhân viên, trong đó pháp luật rõ tác dụng, nhiệm vụ và các hành vi chuẩn mực cần thực hiện.

- chú trọng các chương trình chăm sóc khách hàng chung cư The Golden Palm Lê Văn Lương một cách thiết thực, đảm bảo quyền lợi và ngày càng tăng lợi ích cho khách hàng; luôn đồng hành cùng khách hàng.

- Chủ động xây dựng, triển khai trong các chương trình xã hội hướng tới cộng đồng, các chương trình bảo vệ môi trường…