So sánh cloud hosting vs dedicated server vs vps
Tính sẵn sàng

Data lưu trữ tập trung trên hệ thông SAN không lưu trên Server vật lý
Data được backup đều đặn
Nếu có 1 Server vật lý bị lỗi, Cloud Server của bạn vẫn hoạt động ổn định
Khả năng mở rộng

Khả năng mở rộng là ngay lập tức khi có nhu cầu
Hạ cấp Server khi cảm thấy không cần sử dụng nhiều tài nguyên như thế
Khả năng sử dụng tài nguyên linh hoạt giúp tiết kiệm chi phí
Chi phí

Bạn chỉ cần chi trả cho những gì bạn sử dụng (Cpu, Ram, Dung lượng,..)
Bạn có thể nâng cấp/ ha cấp tài nguyên giúp bạn tiết kiệm được chi phí
cloudhost-serverServer riêng

Tính sẵn sàng

Tất cả data sẽ được lưu trữ trên máy vật lý (Rủi ro cao)
Chỉ cần 1 HDD bị hỏng có thể toàn bộ data của bạn sẽ mất
Việc triển khai backup tốn nhiều chi phí
Khả năng mở rộng

Nâng cấp phức tạp vì phải mua thiết bị phần cứng chuyên dụng
Thời gian downtime Server cao khi nâng cấp
Chi phí phần cứng cao
Chi phí

Trả chi phí cho toàn bộ máy chủ vật lý
Để duy trì Server bạn cần trả các khoản chi phí điện, hệ thống mạng, chi phí bảo trì Server
cloudhost-virtualserverVPS

Tính sẵn sàng


VPS được khởi tạo và chạy trên 1 máy chủ vật lý
Vào thời gian cao điểm máy chủ vật lý có thể treo dẫn đến các VPS có thể tạm ngưng hoạt động
Khả năng mở rộng

Các tài nguyên được ảo hóa và cung cấp cho người dùng VPS
Không thể nâng cấp tài nguyên lớn vì server vật lý sẽ không đủ tài nguyên cung cấp
Chi phí

Bạn phải chi trả số tiền theo cấu hình Vps của bạn đã mua
Việc sử dụng chung Server vật lý khiến VPS của bạn bị phụ thuộc