Tất cả vấn đề xoay quanh việc thế nào mới là thế tốt nhất của gà đá , khi bạn xem da ga noi sẽ thừa thãi các thế đá diễn ra trong một trận đấu nhưng thế tốt chỉ có một vài thế thôi. Ra tay cách nào để dễ dàng cảm nhận được thế đá tốt , muốn biết được điều này hãy cùng tôi tìm hiểu về các thế đá sau đây.- Một trong thế đi hàng đầu mà tôi muốn nói đó là thế "Đi Trên" của gà thế này luôn nhắm vào phần phía trên của đối phương mà đá như vị trí đầu , mỏ , cổ , ngực và lưng.

- Tiếp theo đó là thế "Chạy Nước" thế này chỉ thích chui đòn phía dưới bụng rồi đá ngược lên trên , khi đối phương bị đá lên trên bèn mỏ vào các điểm yếu của đối phương.

- Thế đòn đấm loại gà mà có thế này sẽ mổ đầu , mổ mồng và giữ chặt mồng và đá một vố chí mạng vào hầu , mặt... và các điểm yếu phần trên của đối thủ.

- Một chú gà chọi ngang sẽ luôn mổ đầu đối thủ , vị trí thì luôn đứng ngang một bên và chiến kê mang thế này rất thích đá vào cần cổ và mặt của đối phương như một đòn nốc ao.

- Thế đá Quăng: nếu chiến kê mang thế này này khi đá sẽ nhảy lên quăng cao đôi chân vào mặt đối thủ.

- Nói đến thể đá thì chẳng thể quen được thế "Liên Cước" thế này khi gà đá sẽ mổ một lần rồi đá hai đến ba phát vào đối phương.

- Còn một thế nữa là "Độc Cước" tức thế này mổ một lần nhưng đá đòn nào sẽ hiểm đòn đó.

- Thế Đá Mã Kỵ thế này gà chọi hay đá vào mu lưng của đối phương.

- Thế Thọc huyết: khi bắt đầu trận đấu gà nhảy cao trên tầm đầu đối phương , khi độ rơi đã đủ thì chiến kê sẽ đá thẳng vào ngực.

- Đâm Mắt Cần là một thế khá mới với cái tên cũng khôn xiết đặc biệt , thế này gà sẽ chọn đốt ráp như mắt tre , nếu đòn này mà trúng mắt tre ấy gà sẽ quẹo xương cổ dẫn đến choáng và quay cu lơ luôn.

Có khả năng nói những thế đá trên đã kể qua của chiến kê sẽ làm chấp thuận các bạn trong giới chơi gà chọi một cách xứng đáng nhất , các bạn đã nhận biết được chiến kê gà chọi nào của mình có một trong những thế đá này chưa , nếu chưa hãy sưu tầm một chiến kê có những thế đá trên sẽ rất tốt cho bạn , bởi khi đi đá chiến kê có các thế đá trên thì khả năng chiến thắng là rất cao.