CHUỖI HOẠT ĐỘNG GHÉP SERVER

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ game Tào Tháo Truyện trong suốt thời gian qua, chúng tôi sẽ tiếp tục nỗ lực để mang đến nhiều điều thú vị cho các bạn. Hoạt động ghép server cụ thể như sau:
Hoạt động trước khi ghép:

Tên hoạt động: Tặng ngay nghìn lượng bạc
Phạm vi: M20 Viên Thiệu、M24 Lưu Bị、M25 Lạc Dương、M27 Tương Dương
Thời gian: Từ 13:00 ngày 27-8 đến 13:00 ngày 1-9
xem thêm: game eden 3d cực hot cho android
Thưởng Bạc x1000
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, đăng nhập game sẽ nhận ngay 1000 bạc.
Quy tắc: Mỗi tài khoản chỉ đc lĩnh 1 lần.

Tên hoạt động: 3 ngày ký danh tặng hảo lễ
Phạm vi M20 Viên Thiệu, M24 Lưu Bị, M25 Lạc Dương, M27 Tương Dương
Thời gian: 13:00 ngày 27-8 đến 13:00 ngày 1-9
Thưởng:
Đăng nhập 1 ngày nhận được: Đồng*30000, Lương*100000, Lao dịch lệnh*1, Tiểu hoàn đan*3, Bạc*100
Đăng nhập 2 ngày nhận được: Rương mũ giáp cao cấp 30*1, Rương áo giáp cao cấp 30*1, Trống trận*1, Bạc*300
Đăng nhập 3 ngày nhận được: Rương vũ khí cao cấp 60*1, Rương thú cưỡi cao cấp 60*1, Bát trận đồ*1, Bạc*600
Nội dung:
Trong thời gian hoạt động, chỉ cần đăng nhập game sẽ nhận đc thưởng hậu hĩnh thông qua nhiệm vụ “3 ngày ký danh tặng hảo lễ (1)”.
Trong thời gian hoạt động, chỉ cần đăng nhập game 2 ngày sẽ nhận đc thưởng hậu hĩnh thông qua nhiệm vụ “3 ngày ký danh tặng hảo lễ (2)”.
Trong thời gian hoạt động, chỉ cần đăng nhập game 3 ngày sẽ nhận đc thưởng hậu hĩnh thông qua nhiệm vụ “3 ngày ký danh tặng hảo lễ (3)”.
Quy tắc:
1. Nhiệm vụ này chỉ đc hoàn thành 1 lần;
2. Vui lòng thanh lý hòm đồ, tránh tình trạng không nhận dc thưởng.

Hoạt động sau ghép:Đăng nhập server ghép nhận hảo lễ
Phạm vi: Server M28 Kinh Chau
Thời gian: 13:00 ngày 2-9 đến 13:00 ngày 9-9
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, chỉ cần đăng nhập game sẽ nhận ngay 1 “Lễ bao ghép server” trong nhiệm vụ “Đăng nhập server ghép nhận hảo lễ”
Thưởng: Lễ bao ghép server game lãng khách cho android gồm(Đồng*300000, Lương*1000000, Cửu chuyển kim đan*5, Lỗ Công bảo điển*5, Chiêu mộ lệnh khẩn cấp*2, Binh thư cao cấp*5, Huyền thiết bao *1, Băng ngọc bao*1, Bạc*1000)


Sự kiện ghép sever tào tháo truyện
Quy tắc:
1. Trong thời gian hoạt động, lễ bao hoạt động này chỉ dc lĩnh 1 lần;
2. Vui lòng thanh lý hòm đồ tránh tình trạng không nhận đc thưởng.
Tên hoạt động: Bốc thăm trúng thưởng
Thời gian: Từ 13:00 ngày 1-9 đến 13:00 ngày 4-9
Phạm vi: Server M28 Kinh Chau
Thưởng: Kim lễ bao*1, 100 vàng, Ngân lễ bao*1, Bạc*1000, Cửu chuyển kim đan*1, Trống trận*1, Bát trận đồ*1, Thiên phong lệnh cao cấp*1, Hành quân lệnh*1, Đại luyện binh phù*1, Đại phúc thần phù*1, Lỗ Công bảo điển*1, Chiêu mộ lệnh cao cấp*1, Miễn chiến bài*1, Đồng*100000, Lương*300000.
Nội dung: Trong thời gian hoạt động, tai hola launcher chỉ cần đăng nhập game đều có cơ hội bốc thăm trúng thưởng game eden 3d
Quy tắc:
1. Trong thời gian hoạt động, người chơi có thể tham gia 1 lần/ngày.
2. Vui lòng thanh lý hòm đồ, tránh tình trạng không nhận được thưởng.

Ban quản trị 3T trân trọng thông báo!!!