• MU Hà Nội VN 8 Năm Tồn Tại & Phát Triển
  • HOME: http://mu-hanoi.vn
  • Diễn Đàn : http://forum.mu-hanoi.vn
  • Hiện tại Đang ra mắt Server mới Thần Long Season 6.9
  • Close Beta ( Thử nghiệm ) : 16H 12/05/2017
  • Open ( Chính Thức ) : 16H 16/05/2017
  • No WebShop - No Item Full - BQT không tham gia Game
  • Đặc Biệt Khi Open ( Chính Thức ) tặng Wing + 15 Full Thời hạn 10 ngày để các bạn train.