Tất cả các công việc cắt, việc chuẩn bị mép sẽ được kiểm tra xem các vết xước, gờ sắc và bề mặt chưa hoàn chỉnh sẽ được làm nhẫn và sạch.
Vát (săng phe) theo đường nối dọc và đường nối tròn theo bản vẽ pha cắt (Săng phe 2 bên). Săng phe sẽ được thực hiện theo bản vẽ thi công.
Bề mặt sắc cạnh chưa hoàn chỉnh và chất bẩn ở trên mép vát sẽ được loại bỏ bằng máy mài hay bàn chải sắt v.v…Bất kỳ sửa chữa nào được thực hiện sẽ phải phù hợp với qui trình hàn bồn chứa inox (WPS) và bản vẽ phê duyệt.

Giám sát chế tạo và Tổ trưởng sẽ kiểm tra việc chuẩn bị mép trong suốt thời gian và sau khi săng phe, trước khi yêu cầu nhân viên kiểm tra chất lượng thực hiện việc kiểm tra cần thiết theo yêu cầu của qui trình kiểm tra (ITP) và WPS & PRQ (Welding Procedure Spesification và Procedure Qualification Record).
Săng phe trên mảnh: Nghiên cứu bản vẽ thi công pha sắt (Săng phe hai bên) và đánh dấu ở mép của mảnh. Các đường đã tính toán sẽ được đánh dấu theo biên dạng mảnh cầu bằng phấn và kiểm tra sự chính xác thông qua valve-world.net . Khi xác định đường phấn đánh dấu đúng, đường thẳng sẽ được xác định tâm mũi đột theo chu vi của nó trước khi thực hiện việc săng phe.
Mở lỗ gắn ống/lỗ người chui và săng phe.
Lỗ gắn ống/lỗ người chui được lắp vào bồn sẽ được đánh dấu ở thân bồn theo yêu cầu của bản vẽ. Đánh dấu bằng phấn trước và tiếp theo đánh dấu cố định với “pop” giữa, vị trí sẽ được xác định chính xác bởi người kiểm tra chất lượng và phải dược sự phê duyệt rõ ràng trước khi cắt lỗ.