Việc thực hiện một chương trình activation hiệu quả, hoàn hảo hoàn hảo đòi hỏi bạn nên phải chuẩn bị một proposal có tính logic, khả thi là điều cần thiết ). bởi do đó có thể là một trong đa số hoạt động below the line thông dụng bên cạnh những hoạt động khác như PR, Event...

Sau đây là một số nội dung proposal cơ bản cần để viết một chương trình activation:

1. Phần tổng quan sự kiện

- Bạn cần xác định đích đến của chương trình dựa trên những mục tiêu quảng bá của tổ chức đưa ra hơn nữa phải nghiên cứu một vài thông tin và insight của khách hàng tiềm năng để biết họ nghĩ gì và muốn gì, từ đó mới đưa ra được những hình thức để đến gần họ. Phần này rất chủ yếu, nó giúp bạn có được những bước đi chính xác và thuyết phục hơn để viết proposal.


dịch vụ tổ chức lễ khánh thành

- Xác định thời gian và địa điểm thực hiện event: Bạn nên tìm được một địa điểm thích hợp với đích đến, yêu cầu của khách hàng mong muốn. Vì khách hàng là đối tượng mà chương trình của bạn sẽ đánh vào. cần phải phân tích được họ thích gì, quan tâm tới điều gì, thường tập trung tại đâu, thói quen đặc trưng… để chọn lựa được địa điểm thực hiện và cách thức đến gần họ một cách phù hợp nhất.

2. Phần thực thi tổ chức event

Bạn phải đưa ra một concept chung cho chương trình dựa trên consumers insight cho chính xác và phù hợp với nhãn hàng. Cái này rất quan trọng, hầu như là xương sống của một proposal, bởi lẽ tất cả những hoạt động ta thực hiện đều dựa trên nó. Bạn sẽ cho ra đa số hoạt động liên quan tới concept và xoay xung quanh concept. Sau đó đưa ra những hình thức thực hiện của chương trình một cách thức sơ lược để khi khách hàng nhìn vào đó sẽ đơn giản hình dung được cái khung của chương trình.

công ty tổ chức tất niên

3. Xây dựng kế hoạch tổng thể cho toàn bộ sự kiện

Xây dựng kế hoạch tổng thể : Phần này bạn nên lập một kế hoạch bao gồm đa số thông tin chi tiết của việc thực hiện: số lượng tờ rơi, quà, địa điểm, ngày làm việc, nhân sự... Tất cả cần phải rõ ràng và thuyết phục. Lập sơ đồ nhân sự trong chương trình và cảnhiệm vụ chi tiết của từng người trong chương trình. Bạn nên làm rõ đa số hạng mục và thời gian tổ chức từ khi viết và gửi proposal cho đến khi làm báo cáo kết thúc chương trình. Phần này tuy nhỏ nhưng cũng không kém phần chủ yếu Vì nó xác định ra thời gian chạy chương trình. nếu như bạn tính toán không kỹ thì có thể ảnh hưởng tới tiến trình thực hiện chương trình.