xu ly chat thai cong nghiep Đây là đề án thực nghiệm xử lý rác thải thành điện năng do công sở TNHH Thủy Lực - Máy và công sở TNHH MTV Môi trường thành phố TP Hồ Chí Minh hài hòa thực hiện.Theo Sở khoáng sản Môi trường TP Hồ Chí Minh, bãi rác Gò Cát đã đóng cửa từ năm 2007 và tổng lượng rác đang chôn lấp ở đây là 5,3 triệu tấn. Trên dung tích bãi rác cũ, người dùng Điện rác Gò Cát (được Chính phủ Hà Lan hỗ trợ thành lập từ năm 2001) đã hòa lưới điện nước bằng cách thu khí mê tan từ bãi rác để phát điện. Và công sở Điện lực Việt Nam đã đầu tư sơ đồ hạ tầng lưới điện để hỗ trợ xí nghiệp này hòa vào lưới điện nước. Giá bán điện của công ty này hiện đang là 7,28 cent/kw.

Phát huy kết quả đạt được, đầu năm 2017, Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị thành phố đã phối hợp cùng công sở TNHH Thủy Lực - Máy đề xuất với UBND TP Hồ Chí Minh thực hiện Đề án thực nghiệm “xây dựng người dùng Điện - Rác Gò Cát”, chuyển hóa chất thải rắn công nghiệp thành năng lượng xanh (điện rác) với quy mô công nghiệp, nhằm hòa lưới điện quốc gia (trung thế) 3.500V hoặc 6.600V. Khác với dự án điện rác đang có tại bãi rác Gò Cát tiêu dùng khoa học Hà Lan, đề án thực nghiệm người dùng điện rác của hai tổ chức dùng hoàn toàn khoa học của Việt Nam do tổ chức TNHH Thủy Lực - Máy nghiên cứu và cung ứng.

Ông Nguyễn Gia Long, Giám đốc công sở TNHH Thủy Lực - Máy cho biết, tính cho đến thời điểm cuối tháng 6-2017, người tiêu dùng đã xử lý 500 tấn rác thải công nghiệp, đã phát và hòa vào lưới điện quốc gia 7MW. Ông Nguyễn Gia Long nhấn mạnh, thực chất của công nghệ điện rác là chuyển hóa các vật chất từ dạng rắn sang dạng khí bằng cách nhiệt hóa trong điều kiện thiếu oxy.

Dây chuyền vật dụng theo kỹ thuật điện rác gồm phần nhiều tích hợp thành một dây chuyền hoàn thiện bao gồm ba quá trình: công đoạn xử lý tiền chế, Rác công nghiệp (hỗn hợp rác) khi tập kết về sẽ được đưa vào hệ thống máy cắt, cắt đồng đều kích thước và loại bỏ kim loại có lẫn trong rác. Rác sau cắt được đưa vào sơ đồ máy ép bình ổn thành viên nhiên liệu RDF; quá trình khí hóa là công đoạn chuyển hóa nhiên liệu từ dạng rắn sang dạng khí, item của quá trình này là khí tổng hợp (syngas) và than carbon (than sạch); Nguồn năng lượng xanh này được sử dụng làm nhiên liệu cho động cơ đốt trong phát điện ở giai đoạn cuối cùng của công nghệ điện rác - công đoạn lắp ráp phát điện và hòa lưới điện quốc gia. => xu ly chat thai cong nghiep

Sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của các sở ngành và các kiến nghị của chủ đầu tư, chỉ huy buổi làm việc, bạn hữu Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh: Chủ đầu tư cần miêu tả rõ hơn về hiệu quả nhất kinh tế của dự án so sánh với các bí quyết xử lý rác khác và có kể tốt nhất cũng như hậu quả của các cách; Chủ đầu tư cần tính bền vững kinh tế của dự án cũng cần tính đến nếu triển khai trên thực tế, quy mô lớn hơn; Chủ đầu tư đảm bảo hơn các phương pháp phòng chống rò rỉ khí, phòng chống cháy nổ; Sở Kế hoạch và Đầu tư và các sở, ngành tạo điều kiện cho dự án có công nghệ của Việt Nam này tiếp cận với việc xử lý các loại rác y tế, sinh hoạt; Sở Tài nguyên Môi trường và Sở công nghệ và công nghệ phối hợp đo khí thải phát sinh tại Gò Cát vào nhiều thời điểm, các kiểu thời tiết và có đối chiếu tự do với cách đo của đơn vị độc lập; các sở ngành phải ra đời Hội đồng nghiệm thu để đánh giá thẩm định dự án ở cấp đô thị và trong hội đồng có mời Bộ công nghệ và kỹ thuật tham gia…
=> https://www.xulychatthaicongnghiep.n...ghiep-ran.html