Thuế du nhập xe nâng là 0% và thuế VAT là 10% quy định nằm trong chương 84 quy định tại Danh mục hàng hóa xuất du nhập do Bộ tài chính ban hành thuộc xe hoặc máy chuyên dùng có mã HS nằm trong các mặt hàng xe nâng, máy xúc, máy đào thuộc nhóm xe hoặc máy.

Xem >>> http://samcovina.com/danh-muc/xe-nan...en-reachtruck/


Thủ tục nhập khẩu xe nâng

Giấy đăng ký đăng kiểm, theo mẫu:

1 bản chính gồm 3 trang, ký đóng dấu vào chỗ người nhập khẩu, và đóng dấu giáp lai 2 trang đầu.

Hóa đơn thương mại:

1 bản chụp Bản công nhận giá trị hàng du nhập:

1 bản chính (theo mẫu). Chứng nhận chất lượng của nhà cung ứng (Certificate of Quality – C/Q) Tài liệu công nghệ Các bước khiến cho thủ tục đăng kiểm xe nâng du nhập

Bước 1: Làm giấy má

Bước 2: Nộp giấy tờ tại Đội soát chất lượng xe cơ giới

Bước 3: Cán bộ hấp thu sẽ xem hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy đăng ký đã được cấp số và có dấu xác nhận của Đăng kiểm,

Bước 5: Bạn scan giấy đăng ký để truyền cộng tờ khai hải quadich vu sua chua xe nang dien tay dau ha noin.

Bước 6: Mời rà thực tại

Bước 7: Khi cán bộ đăng kiểm tới rà soát hiện trường Quy tình nhập khẩu Xe Nâng

- Mặt hàng Thiết bị nâng (trừ các thiết bị thuộc nghĩa vụ của Bộ Giao thông chuyển vận) thuộc diện phải rà chất lượng.


Xem >>> Xe nâng Cat


Thủ Tục Đăng Kiểm Xe Nâng

- Giấy đăng ký đăng kiểm, theo mẫu: 1 bản chính gồm 3 trang, ký đóng dấu vào chỗ người nhập khẩu, và đóng dấu giáp lai 2 trang đầu.

- Hóa đơn thương mại: 1 bản chụp

- Bản công nhận giá trị hàng du nhập: 1 bản chính (theo mẫu).

- Chứng nhận chất lượng của nhà sinh sản (Certificate of Quality - C/Q)

- Tài liệu kỹ thuật


Các bước làm thủ tục đăng kiểm xe nâng nhập cảng

Bước 1: Làm hồ sơ

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Đội rà chất lượng xe cơ giới

Bước 3: Cán bộ thu nhận sẽ xem hồ sơ.

Bước 4: Nhận Giấy đăng ký đã được cấp số và có dấu xác nhận của Đăng kiểm,

Bước 5: Bạn scan giấy đăng ký để truyền cùng tờ khai thương chính.

Bước 6: Mời thẩm tra thực tại

Bước 7: Khi cán bộ đăng kiểm đến rà soát hiện trường,

Bước 8: Chờ kết quả đăng kiểm, thường sau 7-10 ngày làm việc.

Xem thêm >>> phụ tùng xe nâng Container

CÔNG TY CỔ PHẦN SAMCOVINA

Cầu Bà Cua đường đai Phía Đông, Phường Phú Hữu quận 9, TPHCM (gần ngã ba Cát Lái)

Phòng kinh doanh: ĐT: 028 668 59 349