phần mềm kế toán công nợ


Bạn có thể xác định số giờ có thể thanh toán của nhân viên cho đến phút, chi phí cho mỗi tài khoản và /hoặc dự án của công ty bạn, chi phí bạn phải trả cho khách hàng và thu nhập bạn sẽ nhận được từ mỗi dự án với Trình theo dõi thời gian Phần mềm kế toán DX.

Phần mềm này được thiết kế để giám sát toàn diện năng suất của nhân viên để đảm bảo rằng họ được trả lương chính xác. Tính năng này cũng hữu ích cho những người làm việc tự do muốn có quyền truy cập vào báo cáo chi tiết về tỷ lệ có thể tính hóa đơn của họ, cũng như xác định các khu vực nơi năng suất của họ cần cải thiện hơn nữa.

Xem thêm:Phần mềm kế toán quốc tế

Tính năng giám sát dự án của Phần mềm kế toán DX cũng giúp tính toán và thiết lập ngân sách cụ thể và theo dõi các ngân sách được chi tiêu như thế nào khi dự án tiến triển. Sử dụng giám sát thời gian thực và tạo các báo cáo có liên quan, bạn tránh vượt quá ngân sách.


Phần mềm này tích hợp với một loạt các ứng dụng và hệ thống kinh doanh bao gồm GitHub, GitLab, Google, v.v.

Phần mềm kế toán DX có phiên bản miễn phí giới hạn ở 5 người dùng. Nếu bạn muốn truy cập vào các tính năng nâng cao hơn của nó, giá bắt đầu từ $ 6 mỗi tháng tùy thuộc vào quy mô của nhóm và các tính năng được bao gồm.


Xem thêm:phần mềm kế toán công nợ