Tháng 7 hàng năm được gọi là ngày xá tội vong nhân. Đây là thời điểm mà các linh hồn các cô hồn, quỷ đói được thí đồ ăn. Vì tội đồ nghiệp nặng nên bị đày xuống địa ngục lúc sống làm quá nhiều điều ác nên lúc chết đi không được đầu thai.

Ngày Xá tội vong nhân cũng lại được cho là bắt nguồn từ tích cổ Trung Hoa gắn liền với truyền thuyết dân gian. Truyền thuyết cho rằng vào mùng 2/7 âm lịch, Diêm Vương ra lệnh cho phép bắt đầu mở Quỷ Môn Quan để ma quỷ trở lại người đời và đến rằm thì thảy phải trở về, cửa địa ngục đóng lại.

ý nghĩa ngày rằm tháng 7

Với mục đích thiện tâm, các giai chủ cúng cô hồn như thí đồ ăn cho chúng, là hành động thiện tâm mang ý nghĩa tốt. Trong khi đó thì Lại một ngày Xá tội vong nhân qua đi, người người thân nhà cúng chúng sinh để coi như làm việc thiện.

Trên mâm cúng cô hồn cúng cháo loãng là điều chẳng thể thiếu được vì cháo là thức ăn dễ nuốt hạp cho quỷ đói dưới địa ngục. Các lễ phẩm nên được cúng ngoài trời và không được đặt trong nhà.

tháng cô hồn của 12 con giáp 2019

Rất nhiều gia đình cúng cô hồn nên việc giựt cô hồn là điều cố nhiên. Những năm trở lại đây thì tình trạng giật cô hồn diễn ra khá là hỗn loạn trở thành đề tài tranh biện sôi nổi. Người thì cho rằng đây là hình ảnh phản cảm không được văn minh cho lắm đối với nhiều người Việt việc cướp giật cô hồn vì một hai miếng ăn nhỏ là không nên. Tuy nhiên người khác lại nhận định rằng việc giựt cô hồn trong ngày cúng cô hồn là một hình ảnh thường ngày của người dân Nam Bộ, khá quen thuộc không có người giựt cô hồn thì không còn là ngày cúng cô hồn nữa rồi. Nhiều người đưa ra quan điểm tiêu cực lẫn hăng hái tuy nhiên chưa chắc họ đã biết những điều này trong việc cúng cô hồn hay không.

Tuy nhiên việc cúng cô hồn là việc làm mang ý nghĩa thiện tâm bố thí cho chúng sinh. Nhiều người vì ích riêng của bản thân mình mà quên đi những cái ý nghĩa thiện tâm đó. Giành giựt cướp đoạt bằng được kệ thây người xung quanh.

Tuy đây là hành động không có ý nghĩa thụ động gì nhưng xã hội ngày càng biến chất, con người ngày càng vị lợi, nét văn hóa cúng tháng cô hồn ngày càng mất đi ý nghĩa thật sự của nó. Tranh cướp giành giựt sao cho là người thắng.