UBND tỉnh Cà Mau vừa có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ kiến nghị chiến thuật đầu tư đường bộ đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đoạn Bạc Liêu - Cà Mau với khái toán tổng mức đầu tư 11.145 tỷ việt nam đồng đi theo cách thức tích hợp giữa dự án công và dự án theo phương thức đối tác doanh nghiệp công tư (PPP) có sự kết nối góp vốn ở trong phòng nước.

dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc kiến nghị dự án đi theo phương án phối hợp giữa đầu tư công cũng như dự án PPP có sự tham gia góp vốn ở trong phòng nước 50%.đọc thêm : dự án công trình TNR Amaluna Trà Vinh ra mắt Bảng Báo Giá mới mẻ mang đến người mua

trên hạ tầng thống nhất về phương án hướng tuyến giữa Bộ hạ tầng giao thông vận tải (GTVT) cũng như các tỉnh đồng bằng con sông Cửu Long, dự án công trình đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau dài khoảng 46,5 km, xuất hiện điểm đầu trên Km91+200 nối vào đường tỉnh 978 ở trong tỉnh Bạc Liêu; điểm cuối trên Km137+700 nối cùng với đường tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thành phố Cà Mau, mặt cắt ngang thời kỳ 1 là 17m, 4 làn xe.

UBND tỉnh Cà Mau cho biết thêm, thời điểm qua, tỉnh Cà Mau sẽ phối với các cơ quan, đơn vị chi tiết nghiên cứu các giải pháp dự án cùng với 3 kịch phiên bản được đưa ra nhằm suy xét, cân nhắc và chọn.

thứ nhất khi là dự án đi theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) và không tồn tại sự kết nối góp vốn trong phòng nước.

Thứ hai là đầu tư theo phân khúc công ty đối tác công - tư (hợp đồng BOT) cũng như có sự tham gia góp vốn ở trong nhà nước 1/2 từ Chi tiêu trung ương giúp đỡ, vốn do khách hàng thu xếp 50%.

Thứ ba là dự án đi theo phương thức đối tác công - tư (hợp đồng BOT) phối hợp với dự án công. dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau đc tách làm 2 dự án thành phần: dự án thành phần 3a đc dự án công (đầu tư những cầu lớn cũng như nút giao khác mức, thực hành vào thời kỳ 2021 - 2025; tổng mức đầu tư sơ bộ 2.730 tỷ đồng, dùng Ngân sách trung ương hỗ trợ địa phương); dự án công trình bộ phận 3b đầu tư đi theo hình thức hợp đồng BOT (tổng mức dự án sơ bộ 8.726 tỷ đồng) có sự kết nối góp vốn của nhà nước 50% từ Chi tiêu trung ương hỗ trợ, tương đương 4.363 tỷ đồng (còn lại một nửa là vốn người mua tự thu xếp). thời điểm hoàn vốn mang lại dự án công trình thành phần 3b dự kiến là 15 năm 5 tháng; thời gian thực hiện dự án công trình từ 2021 - 2024.

theo UBND tỉnh Cà Mau, qua phân tích định hình 3 chiến thuật đầu tư nhận biết để triển khai dự án dự án công trình cao tốc Cần Thơ - Cà Mau trong thời kỳ 2021 - 2025 đi theo phương thức xã hội hóa, đảm bảo sự khả thi, thu hút và phát huy nguồn lực xã hội dự án kết cấu giao thông thì phương án tích hợp giữa dự án công và đầu tư theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư có sự kết nối góp vốn của nhà nước 50% là khả thi nhất. chiến thuật đầu tư này cũng được những UBND địa phương liên tục bao gồm Bạc Liêu, Sóc Trăng, Hậu Giang, Cần Thơ, Vĩnh Long. Tháng 11/2020, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Cà Mau sẽ làm công việc với Tỉnh ủy, UBND cũng như nhiều sở ngành liên quan của tỉnh Bạc Liêu về chiến thuật dự án dự án, thống nhất phía tuyến đường cũng như đã ra đời Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ huy, mời các chuyên gia, nhiều đơn vị chi tiết kết nối. lãnh đạo 2 tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu sẽ thống nhất ứng trước Ngân sách địa phương nhằm thực hiện các giấy tờ thủ tục sắp đầu tư cũng như bồi thường, giải phóng bên bằng đến dự án.tìm hiểu thêm : Gò Công có siêu dự án công trình TNR Stars Gò Công sức hút đông đảo nhà đầu tư

UBND tỉnh Cà Mau cho biết, Thủ tướng Chính phủ sẽ bàn giao UBND tỉnh Cà Mau nhà trì sắp tới dự án dự án công trình, Bộ GTVT và UBND tỉnh Bạc Liêu đã thống nhất ủng hộ việc giao tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước xuất hiện thẩm quyền triển khai dự án. bởi vậy, để đáp ứng hợp với quy định pháp lý về dự án công và dự án đi theo phân khúc đối tác doanh nghiệp công - tư, UBND tỉnh Cà Mau trình Thủ tướng Chính phủ quan tâm đến bàn giao UBND tỉnh Cà Mau làm cơ quan ngôi nhà nước có thẩm quyền thực hiện dự án công trình.

tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau khi là tuyến trục dọc vào vùng Đồng bằng dòng sông Cửu Long đc Thủ tướng Chính phủ phê duyệt thiết kế phát triển mạng con đường bộ cao tốc Việt Nam mang đến năm 2020 và triết lý cho năm 2030. Việc dự án con đường cao tốc này tiếp tục tham gia thông đường đường cao tốc Bắc - Nam phía Đông từ TP. Hồ Chí Minh - Trung Lương - Mỹ Thuận - Cần Thơ, góp thêm phần hoàn chỉnh mạng lưới cơ sở giao thông trong địa điểm, tham gia các trung tâm thành phố rộng lớn mặt Nam như: Cần Thơ, Sóc Trăng, Vị Thanh, Bạc Liêu, Cà Mau. đồng thời, tham gia các cao tốc trục ngang Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng cũng như Hà Tiên - Rạch giá bán - Bạc Liêu, cải thiện tình trạng ùn tắc giao thông trong địa điểm, tạo điều kiện xúc tiến phát triển kinh tế - văn hóa - cộng đồng khu vực Tây Nam Bộ.