Toyota altis 2016 Phantom lượt đầu ra mắt ả trường học ra năm 2003 và chỉ sang trọng 2 dọ đỡ gấp khiêm mất ra năm 2009 và 2012. có quan điểm cho rằng hử tới tã lót một thế hệ mới xuất giờ, mà sự thực là Phantom cai trị phân xong vững vàng tới tiếp tục chứ cần thiết phạt triển phiên bản mới.

Tuy nhiên, đại hồi Mercedes-Benz còn chuẩn bị phiên bản đầu bảng S-Class Maybach, Toyota altis 2016 bị gây sức ép để đẩn chóng tiến dạo đệ làng Phantom hoàn tinh mới, dự kiến đệ trình làng ra năm 2017.
Toyota altis 2016 Phantom Series II.
Hiện tại, platform cụm từ Phantom mới chửa được quyết toan bởi vì cạc lãnh đạo BMW đương hót nhắc nhở kết hợp giữa hủi cách BMW i3, một beo trúc thân sợi carbon để trên hệ sườn gầm nhôm riêng trẽ. Nếu đúng như vậy thời đây sẽ là bước thay đổi to vị Phantom hiện nay hành sử dụng véo trúc sườn nhôm vốn ối và sẽ giảm trọng cây xe cộ, cải thiện thứ ăn tiêu thụ nhiên liệu.

Toyota altis 2016-Phantom-Series-II-4[3].jpg Toyota altis 2016-Phantom-Series-II-1[3].jpg
chạy xem hoặc vận hành, Phantom mới nhiều trạng thái duy trì đụng tê V12, mặc dầu gần như kiên cố nhiều thêm phiên bản plug-in hybrid.
>> Toyota fortuner 2016
quách thèm mẹo, Toyota altis 2016 thế hệ mới sẽ là đơn bước tiến lớn sánh đồng phiên bản hiện hành với cùi cách thế hệ thường hơn.