Điểm mạnh máy ép cảm ứng điện thoại :

Hợp với anh em làm ngoại tỉnh tuyến huyện vì gí Thấp , làm được hầu hết những loại màn
Máy nhập khẩu nên hình thức đẹp
Căn chỉnh trên dây truyền nên không Bị vỡ màn khi làm như máy chế Ép keo OCA
Giá cả máy ép kính iphone hợp túi tiền
Nhược điểm máy ép kính điện thoại di động :

Không làm được màn 14 inhc
Trong vài 3 năm tới nhiều màn máy lớn phải đổi máy khác
Máy ép kính tự động
2: Bộ Máy ép mặt kính smartphone 12 Inch . Bộ máy tiến tiến mặt nhôm được xử lý tốt giá cả 26tr/ 1 Bộ Full ( giá sửa chữa chưa gồm đồ khuyến mãi và vận chuyển)

Điểm mạnh :

Hợp với anh em làm ngoại tỉnh tuyến huyện vì gí Thấp , làm được hầu hết những loại màn
Máy nhập khẩu nên hình thức đẹp
Căn chỉnh trên dây truyền nên không Bị vỡ màn khi làm như máy chế Ép keo OCA
Giá thành hợp túi tiền
Điểm yếu :

Không làm được màn 14 inhc
Trong vài 3 năm tới nhiều màn máy lớn phải đổi máy khác


2: Bộ Máy ép kính cảm ứng điện thoại 14 Inch có cân bằng áp lực SMC . Bộ máy tiến tiến Nhâm xử lý bề mặt tốt giá 32tr/ 1 Bộ Full ( giá sửa chữa chưa gồm đồ khuyến mãi và vận chuyển)

Điểm mạnh máy ép màn hình máy di động :

bán máy ép kính điện thoại Được toàn bộ những loại màn hiển thị smartphone
Lâu lỗi thời
Máy được sản xuất trên dây truyền công nghiệ nên không lo bị vỡ màn như những máy chế ép keo OCA nội địa .
giá rẻ hơn cả máy chế do được thiết kế hàng loạt
nhược điểm Máy ép màn hình điện thoại :

giá cao hơn máy 10 inch