Luật Đông Á xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng uy tín và nhanh nhất. Chúng tôi đã hoàn thành hàng nghìn bộ hồ sơ xin giấy phép quảng cáo cho khách hàng. Quý khách có thể hoàn toàn yên tâm chọn Luật Đông Á là đối tác tin cậy đồng hành lâu bền.

Hồ sơ xin giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng

Đơn xin cấp giấy phép thực hiện quảng cáo (theo mẫu);
Giấy công bố vệ sinh an toàn thực phẩm của sản phẩm (đối với sản phẩm sản xuất trong nước);
Giấy Đăng ký kinh doanh;
Kịch bản của thước phim quảng cáo (02 bản sao) (đóng dấu treo công ty)
(02) đĩa CD (chèn tên, địa chỉ công ty xin giấy phép quảng cáo);
Bản công bố TCCL sản phẩm ( kèm cả bản Tiêu chuẩn cơ sở ).

Các loại giấy phép quảng cáo khác

Giấy phép quảng cáo trên xe;
Giấy phép quảng cáo ngoài trời;
Giấy phép quảng cáo truyền hình;
Giấy phép quảng cáo trên radio;
Giấy phép quảng cáo mỹ phẩm;
Giấy phép quảng cáo thực phẩm chức năng.
Giấy phép quảng cáo thuốc.
Giấy phép quảng cáo trang thiết bị y tế.

View more random threads: