Ứng dụng phần mềm Autodesk Storm and Sanitary Analysis.

Phần mềm Autodesk Storm và Sanitary Analysis, được phát triển bởi hãng Autodesk, dùng mô phỏng thủy lực mạng lưới thoát nước đô thị và các công trình trên mạng lưới, cống qua đường, đập, hồ điều tiết, bơm, van điều tiết, kênh mương …có nhiều mô hình thủy lực cho người dùng lựa chọn, trong đó có Hydrodynamic Model. Chính điều này làm nên giá trị của phần mềm, đưa ra một công cụ giúp người thiết kế xây dựng mạng lưới thoát nước gần với chế độ vận hành thực tế của mạng lưới thoát nước nhiều nhất có thể.

Phần mềm này được áp dụng cho việc kiểm soát ngập lụt đô thị, mô phỏng nước dưới đất, chất lượng nước thải đô thị.

Chính vì sử dụng mô hình này (Hydrodynamic Model), cho phép mô phỏng mạng lưới thoát nước mưa đô thị bị ảnh hưởng triều cường.


Một mạng lưới thoát nước mưa đô thị tổng quát bao gồm: lưu vực thoát nước, giếng thu, giếng thăm, cống, cửa xả, kênh mương, hồ điều tiết, trạm bơm…

Để mô phỏng mạng lưới, bước đầu tiên cần phải sơ bộ quy mô mạng lưới: kích thước cống, cao độ hầm ga, cao độ cống… từ đây bắt đầu mô phỏng để phân tích kích thước mạng lưới đã sơ bộ, sau đó tiến hành hiệu chỉnh để đạt các mục tiêu của dự án đưa ra.Những kết quả nhận được từ mô hình giúp kiểm soát mạng lưới:

>>>> Xem thêm: van điều áp khí nén