Sữa nutrilon một thời gian khi nó được coi là bắt buộc đối với một bà mẹ mới cho bú em bé mới sinh của mình. Tất cả trên toàn thế giới và đặc biệt là trong văn hóa Ấn Độ, người ta tin rằng cho con bú không chỉ là tuyệt vời cho các bé; thay vì nó cũng giúp các bà mẹ mới trong việc khôi phục từ các biến chứng sau sinh sau đại học. Tuy nhiên, thay đổi thời gian đã thay đổi suy nghĩ của người dân trên khắp thế giới và ngày hôm nay, cha mẹ mới được chọn cho giải pháp thay thế cho con bú. Chúng bao gồm những người không muốn thỏa hiệp về cao của họ trả tiền công việc cũng như các bà mẹ mới, những người không thể để bé ăn do các loại biến chứng hay bệnh tật.
Trong cả hai trường hợp, phát triển y tế và thích hợp các em bé sinh ra mới đang bị đe dọa và có cần thiết phải cho cha mẹ mới để tìm kiếm các giải pháp thay thế tốt nhất cho con mình. Nếu bạn cũng đang đối mặt với một thời gian khó khăn do các yếu tố như thời gian khó khăn, khó chịu, các vấn đề y tế hoặc thiếu cho con bú, bạn có thể lựa chọn không cho bột Nutrilon sữa trẻ em. Nó không chỉ là một thay thế tuyệt vời để sữa mẹ; thay vì nó cũng cung cấp cho em bé mới sinh ra với tất cả các chất dinh dưỡng cũng như các protein mà nó thường nhận được qua sữa mẹ từ mẹ của mình. Những protein này là liên quan rất lớn cho sự phát triển của