Căn nhà của bạn cần được sửa chữa nhưng rất sợ bị phạt nếu như không có giấy phép xây dựng, nhưng không biết có nên xin giấy phép không vì lượng sửa chữa cũng không nhiều?

xin giay phep xay dung Binh Duong
xin giay phep xay dung di an

Nếu bạn đã từng thách thức về việc sử dụng một cái thang cho không thể sinh sống, được đảm bảo rằng mã cho phép nó theo mặc định. Cố ý, không có yêu cầu để truy cập không thể ở được. Tôi biết điều này vì tôi là một trong đó đã viết phần mã này vì nó hiện đang được cung cấp . Tươi từ miệng của ngựa không sau của nó.


Sửa nhà có cần xin giấy phép xây dựng không?

Giả sử rằng các khu vực phòng tối thiểu ở được được cung cấp trong các thử nghiệm tiếp theo của thể sinh sống là trần . Các yêu cầu giải phóng mặt bằng 7 dọc trừ khi trần nhà dốc. Khi trần nhà được dốc, chỉ có một nửa diện tích phòng cần phải được cung cấp với giải phóng mặt bằng khoảng không 7 chân. Nếu căn phòng được yêu cầu để được trong khu vực, sau đó của căn phòng phải có 7 giải phóng mặt bằng. Ngoài ra, tất cả các khu vực còn lại cần phải có tối thiểu 5 của giải phóng mặt bằng. Nếu điều này không được cung cấp, các phòng hoặc không thể được coi là sự sống.

Điều này đưa chúng ta trở lại với định nghĩa cho ở đơn vị. Để được coi là một đơn vị ở, quy định cố định cho sinh hoạt, ngủ, ăn, nấu ăn và vệ sinh môi trường phải được cung cấp. Nếu bạn đang khẳng định rằng ngôi nhà nhỏ của bạn là một ngôi nhà, các quan chức đang không cho phép bạn sử dụng không thể sinh sống của bạn cho phù hợp với điều khoản vĩnh viễn để ngủ. Tốt nhất để tìm ra một cách để đặt một chiếc giường gấp ra hay không vào mức độ thấp hơn. Nếu bạn nhấn mạnh khi gọi loft của khu vực ngủ, bạn chắc chắn sẽ bị buộc phải tuân thủ các yêu cầu tối thiểu có thể sinh sống bao gồm cả việc cung cấp các tốn thang lớn và không gian.